Handel w Praktyce

Raport EY: Praktyki korupcyjne w Polsce mniej powszechne, ale zapobieganie nadużyciom w polskich firmach wciąż na niskim poziomie

Zaledwie 14% ankietowanych respondentów z Polski uważa, że praktyki korupcyjne w naszym kraju są rozpowszechnione. Dla porównania, w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej takiego zdania jest aż 47% badanych. Polska znalazła się też blisko końca rankingu pod względem deklarowanych istotnych nadużyć w firmach. Z drugiej jednak strony, blisko połowa badanych jest skłonna działać nieetycznie, aby zdobyć relacje biznesowe. Jesteśmy też na końcu stawki, jeśli chodzi o stosowanie przez firmy narzędzi przeciwdziałających korupcji i nadużyciom.


Jak wynika z 13. edycji Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych przeprowadzonego przez firmę doradczą EY, korupcja i nadużycia w biznesie postrzegane są w Polsce jako mniejsze zagrożenie niż kilka lat temu. Jednak skłonności do nieetycznych zachowań nie znikają. Mimo, że większość firm przyznaje, że posiada procedury antykorupcyjne, to już znacznie mniejsza liczba przedsiębiorstw je wykorzystuje i egzekwuje, by efektywniej przeciwdziałać nadużyciom. Pojawiają się też nowe ryzyka na drodze etycznego wzrostu przedsiębiorstw.

Więcej na ten temat w numerze wrześniowym magazynu Handel w Praktyce. Zamów już dziś www.unit.pl

Powiązane artykuły