Handel w Praktyce

Ferie Zimowe 2023/2024: Harmonogram i Bezpieczeństwo na Pierwszym Planie

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło oficjalny harmonogram ferii zimowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Po konsultacjach z wojewodami, terminy przerw zimowych zostały ustalone w taki sposób, aby zminimalizować natężenie ruchu drogowego i turystycznego, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości wypoczynku w górskich miejscowościach turystycznych.

Ferie rozłożono na cztery różne okresy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 15-28 stycznia 2024: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
  • 22 stycznia-4 lutego 2024: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  • 29 stycznia-11 lutego 2024: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  • 12-25 lutego 2024: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Warto również wspomnieć, że przed rozpoczęciem ferii zimowych uczniowie będą mieli zimową przerwę świąteczną, trwającą od 23 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023. Z uwagi na święto Nowego Roku, szkoły zostaną ponownie otwarte 2 stycznia 2024.

Decyzja o podziale ferii na różne terminy wynika z analizy poprzednich lat, gdzie skumulowany ruch turystyczny w okresie zimowym przyczyniał się do zwiększenia ryzyka wypadków oraz obniżenia komfortu wypoczynku. Rządzący mają nadzieję, że rozłożenie ferii na różne terminy przyczyni się do lepszego rozkładu ruchu turystycznego i zapewni bezpieczniejsze oraz bardziej satysfakcjonujące doświadczenia wypoczynkowe zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców regionów turystycznych.

Powiązane artykuły