Handel w Praktyce

Od 17 listopada 2023 wchodzą w życie nowe regulacje BHP przy pracy z monitorami: Co muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy

Od 17 listopada 2023 roku wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory. Nowe regulacje, wprowadzone przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny, mają na celu poprawę warunków pracy oraz ochronę zdrowia pracowników korzystających z komputerów.

Nowa definicja stanowiska pracy obejmuje nie tylko podstawowe wyposażenie takie jak monitor, klawiatura, mysz, oprogramowanie, krzesło i stół, ale również dodatkowe elementy, takie jak drukarka, uchwyt na dokumenty czy podnóżek. Szczególny nacisk położono na wymagania ergonomii, na przykład krzesła muszą być wyposażone w podłokietniki.

Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów korekcyjnych, ale również szkieł kontaktowych, jeśli zostanie to zalecone przez lekarza.

Firmy, które utworzyły stanowiska pracy przed 17 listopada, mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań. Zmiany te mogą wymagać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz informacji o warunkach pracy zdalnej. Istnieje także kwestia ekwiwalentu dla pracowników korzystających z własnych monitorów przy pracy zdalnej.

Pracodawcy, tworząc nowe stanowiska pracy, muszą od razu spełniać wymogi nowych przepisów, co może wiązać się z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu, takiego jak stacjonarne monitory czy podstawki pod laptopy.

To znacząca zmiana w przepisach, mająca na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej i poprawę warunków pracy przy urządzeniach z monitorami ekranowymi. Zmiany te są wynikiem długotrwałej pracy Ministerstwa oraz konsultacji z różnymi podmiotami i mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu pracowników.

Powiązane artykuły