Handel w Praktyce

Najniższa inflacja w Polsce od marca 2021 – styczeń 2024 przynosi spadek do 3,9%

W styczniu 2024 roku Polska zanotowała znaczący spadek inflacji do poziomu 3,9%, co stanowi najniższy wskaźnik od marca 2021 roku. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pokazują wyraźne zmniejszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, co jest zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy prognozowali inflację na poziomie 4,1%.

W ujęciu miesięcznym, ceny wzrosły o 0,4% w porównaniu z grudniem 2023 roku, co wskazuje na przyśpieszenie wzrostu cen. Wstępne dane wskazują na różnice w poszczególnych kategoriach cenowych, z wyraźnym wzrostem cen żywności i napojów bezalkoholowych o 4,9% oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 8,8%. Z kolei sektor transportu odnotował spadek cen o 4,4%, a ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 8,1%.

Początek roku 2024 przynosi optymistyczne sygnały dotyczące stabilizacji cenowej w Polsce, z najniższym poziomem inflacji od blisko trzech lat, co może mieć pozytywny wpływ na perspektywy gospodarcze kraju.

Powiązane artykuły