Handel w Praktyce

Zabezpiecz swój PESEL przed oszustami: Zastrzeż swój numer PESEL już działa!

Od 17 listopada obywatele Polski mają możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami kredytów. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło tę usługę, dostępną zarówno elektronicznie przez aplikację mObywatel i stronę internetową https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/rzp-pesel , jak i osobiście w urzędach gminy. Zastrzeżenie numeru PESEL jest proste, a jego cofnięcie możliwe w każdej chwili.

Na dzień pisania tego artykułu, funkcja była dostępna na stronie mObywatel.gov.pl.

To istotny krok w kierunku zwiększenia cyfrowego bezpieczeństwa obywateli, umożliwiający im kontrolę nad własnymi danymi osobowymi w przestrzeni internetowej. Wykorzystanie strony internetowej jako pierwszego kanału dostępu do usługi ma na celu zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do zastrzeżenia PESEL dla jak największej liczby osób.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu zapewnienie, że instytucje takie jak banki, SKOKI, notariusze czy dostawcy usług telekomunikacyjnych będą sprawdzać bazę zablokowanych numerów PESEL przed realizacją transakcji. Od 1 czerwca 2024 roku, te instytucje będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.

Powiązane artykuły