Handel w Praktyce

TRANSPORT i LOGISTYKA W EXPO SILESIA W KWIETNIU!

Expo Silesia zaprasza na kolejną edycję Targów Transportu Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO, które odbędą się w Sosnowcu, w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku. Zakres tematyczny wydarzenia skoncentrowany jest na transporcie wewnątrzzakładowym oraz logistyce, transporcie drogowym, kolejowym, publicznym oraz kombinowanym.


Pierwszego dnia targów w Centrum Konferencyjnym Expo Silesia odbędzie się prezentacja Izby Celnej z Katowic, podczas której poruszone zostaną tematy takie jak: „Ułatwienia celne i podatkowe 2015+” oraz „Centrum Informacji Służby Celnej – najważniejszy jest Klient”. Tego samego dnia odbędzie sie również konferencja pt: “Niskoemisyjny transport publiczny”, której organizatorem będzie KZK GOP i firma Expo Silesia.

Z kolei podczas drugiego dnia targów zorganizowane zostanie seminarium pt. „Prawno-podatkowe aspekty branży TSL”, które poprowadzą eksperci firmy doradczej ECDDP Sp. z o.o., organizatorem spotkania bedzie Portal Pracujwlogistyce.pl, a tematy, które zostaną poruszone to:

· Płace minimalna w Niemczech (MiLog – prawno – podatkowe obowiązki przewoźnika)

· Rozliczenie czasu pracy kierowców

· Optymalizacja podatkowa branży transportowej

· Podatek VAT w branży TSL

Innym ciekawym spotkaniem podczas targów będzie debata na temat paliw alternatywnych, której organizatorem będzie PKM Gliwice i firma Expo Silesia.

Ponad to codziennie podczas targów będzie można skorzystać z porad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na specjalnie wydzielonej STREFIE SŁUŻB, których udzielać będą:

· Izba Celna z Katowic

· Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

· Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Kolejną atrakcją podczas targów będzie prezentacja pt: Autobus czerwony, projekt o historii transportu pasażerskiego i ciężarowego, wystawa zabytkowych autobusów i samochodów ciężarowych. Równocześnie Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych zaprezentuje na swoim stoisku liczne pamiątki związane z koleją.

W terminie targów SielsiaTSL EXPO odbędą się równieżTargi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA orazTargi Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPOSTEX.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na www.tslexpo.pl

Kontakt:

tel. 32 7887 506, 523
fax: 32 7887 525
e-mail: silesiatslexpo@exposilesia.pl

Tereny targowe:

Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
www.exposilesia.pl

Powiązane artykuły