Handel w Praktyce

SusTOYnability na bio!TOY

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki na świecie jest coraz bardziej palącym tematem, którego znaczenie jest ogromne. Właśnie odbyła się konferencja bio!TOY, na której ponad 110 uczestników z 18 krajów spotkało się, aby przedstawić sukcesy i nowe rozwiązania w dziedzinie tworzyw sztucznych i zabawek z nich wykonanych. Polityczne ramy i cele związane z tą kwestią zostały omówione po raz pierwszy. Wszyscy zgadzają się, że należy działać, ponieważ czasu jest niewiele, aby powstrzymać zmiany klimatu od osiągnięcia katastrofalnych rozmiarów. Działania podejmowane przez producentów zabawek, aby wprowadzać bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania, są coraz bardziej widoczne.

Konferencja bio!TOY to wydarzenie, które skupia w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów zrównoważonych oraz przyszłe wyzwania. Około 30 firm przedstawiło swoje rozwiązania i cele związane z zastąpieniem materiałów pochodzenia kopalnego biodegradowalnymi lub z recyklingu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że poza dyskusją o tym, jakie materiały są już dostępne i stosowane, konieczna jest certyfikacja wraz z cyfrową, opartą na blockchainie, śledzalnością. Poruszono temat wykorzystania ziemi, różnic pomiędzy różnymi rodzajami surowców a także to, czy argumenty te mają sens, patrząc na szerszy obraz. W końcu największym zagrożeniem dla wykorzystania ziemi rolniczej jest samo zmienianie się klimatu. Podczas konferencji ujawniono, że dobra komunikacja z konsumentami końcowymi jest ważna, ale zarazem trudna, ale klienci odgrywają kluczową rolę dla potrzebnego popytu na rynku.

Wymiar polityczny był pierwszy raz poruszony na konferencji. Po prezentacji wprowadzającej przez Maarit Nyman z Komisji Europejskiej DG GROW, przedstawiciele branży zabawkowej i dostawców tworzyw sztucznych omówili obecną sytuację i konieczne kolejne kroki. Wszyscy zgadzają się, że zrównoważony rozwój nie jest tylko modny, ale musi być przyszłościowym fundamentem obu branż. Podczas gdy branża zabawkowa skupia się głównie na bezpieczeństwie zabawek, branża tworzyw sztucznych skupiła swoją uwagę na gospodarce obiegu zamkniętego oraz alternatywnych źródłach surowców.

Wymiana informacji i współpraca są kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w przemyśle zabawkarskim. Niezbędna jest również edukacja konsumentów na temat zrównoważonych materiałów i produktów.

Powiązane artykuły