Handel w Praktyce

Już ponad 87 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy – według stanu na 18 czerwca – wynosi już 87,74 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

 • 1 482 127 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 7 393 066 280 zł (stan na 18.06.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 5 497 241 343 zł (stan na 18.06.2020);
 • 1 633 061 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 3 200 975 239 zł (stan na 18.06.2020);
 • 2 745 218 197 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 18.06.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. na kwotę w sumie 7 509 300 399 zł (stan na 18.06.2020);
 • 51,16 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 18.06.2020);
 • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 10,23 mld zł (stan na 18.06.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 6 159 699 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 34 045 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 762 462 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 314 844 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 1 732 419 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (stan na 17.06.2020);
 • 245 279 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych (stan na 17.06.2020);
 • 69 455 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat (stan na 17.06.2020);
 • 1 993 422 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r. (stan na 17.06.2020).

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Powiązane artykuły