Handel w Praktyce

Inflacja w maju 2020 r. – komentarz MR do danych GUS

Według danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r., zbliżając się tym samym do celu inflacyjnego NBP. Wzrost cen usług wyniósł 7,1 proc., a towarów 1,4 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca poziom cen w maju był o 0,2 proc. niższy (o tyle spadły ceny zarówno usług jak i towarów). Wyniki te są nieco bardziej pozytywne wobec kwietniowych prognoz MR.

  • Według danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r.

W maju br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały przyspieszające kolejny miesiąc z rzędu spadki cen paliw (o 23,4 proc.), co przełożyło się na obniżenie cen transportu (o 12,8 proc.). W maju odnotowano także pogłębienie spadku cen odzieży i obuwia – do 4,2 proc.

Zdecydowanie wolniejsza od oczekiwań była także dynamika cen żywności – majowy wzrost na poziomie 6,2 proc. (r/r) był najniższym w tym roku. Z drugiej strony ceny związane z użytkowaniem mieszkania przyspieszyły do 7,5 proc., w tym ceny nośników energii o 5,2 proc., co wynikało głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej o 11,7 proc.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju w czerwcu inflacja wyniesie ok. 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Wolniejszy wzrost wskaźnika będzie możliwy ze względu na spowolnienie wzrostu cen żywności (poniżej 6,0 proc. r/r). Jednocześnie szacujemy wyhamowanie dotychczasowych spadków cen w transporcie.

Powiązane artykuły