Handel w Praktyce

Ekologia i zrównoważone finansowanie tematem „Czerwca z bankiem spółdzielczym”

Już niedługo rozpocznie się kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”. Tegoroczny temat przewodni to ekologia oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finansowaniem. Organizatorem trwającego cały czerwiec wydarzenia jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz banki spółdzielcze.

„W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów UE. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost zainteresowania inwestycjami sprzyjającymi ochronie środowiska i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Te potrzeby rozumieją również banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności, w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski  – mówi prezes zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka. – Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. O planowanych wydarzeniach będziemy na bieżąco informować w mediach elektronicznych KZBS” – dodaje.

Tegorocznym tematem przewodnim kampanii edukacyjnej „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” jest edukacja ekologiczna prowadzona na trzech poziomach:

1. edukowanie środowisk, w których działają banki spółdzielcze, w tym ich klientów, w zakresie ekologii, np. zachęta do wymiany pieców, korzystania z fotowoltaiki;

2. promowanie eko-produktów bankowych;

3. edukowanie pracowników banków w zakresie licznych regulacji UE z zakresu green finance oraz programów rządowych, takich jak „Czyste Powietrze”, zagadnienia niskoemisyjności.

Banki spółdzielcze jako nowoczesne, lokalne instytucje finansowe od lat są zaangażowane w edukację i rozwój społeczności, w których funkcjonują, od edukacji finansowej dzieci i młodzieży w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, przez wdrażanie i informowanie o krajowych programach wsparcia, aż po profesjonalne doradztwo finansowe dla rolników i przedsiębiorców. Realizując swoją misję wykorzystują najnowocześniejsze i sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami. Podczas tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” banki spółdzielcze podkreślą swoją rolę instytucji społecznie odpowiedzialnych, aktywnie zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Powiązane artykuły