Handel w Praktyce

Domino’s rośnie w siłę

Znaczący wzrost sprzedaży, udany start modelu franczyzowego, otwarcie nowych punktów – Domino’s Pizza przedstawia raport z działalności oraz wyniki finansowe za ubiegły rok.2013 rok był dla Domino’s Pizza w Polsce okresem dynamicznego rozwoju i realizowania nowych inwestycji. Sprzedaż detaliczna w sieci wzrosła o 66% z 1,85 mln funtów brytyjskich w 2012 roku do 3,0 mln. Sprzedaż detaliczna e-commerce wzrosła aż o 140% w porównaniu do 2012. Domino’s Pizza odnotowała 43% wzrost sprzedaży rok-do-roku i 46% wzrost marży brutto rok-do-roku. Sprzedaż rosła w tempie dwucyfrowym przez ostatnie 5 kwartałów z rzędu. W styczniu 2014 udział sprzedaży e-commerce w sprzedaży w dostawie wynosił 59%.


Nowe punkty


Liczba lokali Domino’s Pizza wzrosła o 36% i obecnie polska sieć składa się z 19 punktów. Uruchomione zostały m.in. dwie pierwsze pizzerie w Krakowie, a w październiku został otwarty pilotażowy punkt oparty na modelu franczyzowym. Franczyzę powierzono Jakubowi Stępniowi, związanemu z Domino’s od wielu lat. Jakub rozpoczynał pracę w Domino’s w 2005 roku w Anglii jako kierowca. Po roku był już menedżerem pizzerii. Następnie przeniósł się do Irlandii, aby jako zastępca menedżera pracować w pizzerii mającej największą sprzedaż spośród 10.000 pizzerii Domino’s na świecie. „W godzinach szczytu w takiej pizzerii pracuje 50 dostawców pizzy jednocześnie” – mówi Jakub. W 2008 wrócił do Anglii, aby zostać Area Managerem. W 2010 Jakub wrócił do Polski i rozpoczął pracę dla Domino’s Pizza. Zaczynał jako Training Manager, a następnie jako Area Manager. Ostatnio pracował jako Sales Strategy Manager. „Zawsze chciałem mieć swoją własną pizzerię, dlatego kiedy pojawiła się okazja podpisałem umowę z Domino’s Polska. Wyniki mojej pizzerii są na tyle obiecujące, że obecnie prowadzę rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi finansowaniem kolejnych pizzerii Domino’s prowadzonych przeze mnie. Nie bez znaczenia w tych rozmowach jest fakt, iż Domino’s to międzynarodowa, uznana marka” – dodaje Jakub.


Utrzymanie dynamiki rozwoju


Peter Shaw, dyrektor generalny DP Poland PLC, podsumowuje raport i rysuje wizję przyszłości spółki tymi słowy: „Miniony 2013 rok był okresem znaczącego rozwoju naszej firmy. W tym czasie zwiększyliśmy liczbę lokali. Otworzyliśmy trzy nowe punkty poza Warszawą, dwa w Krakowie i jeden w Piasecznie. W październiku ubiegłego roku uruchomiliśmy też pierwszy lokal franczyzowy w Warszawie, który bardzo szybko zaczął osiągać obiecujące wyniki. Nie wykluczamy, że to właśnie model franczyzowy odegra kluczową rolę w rozwoju sieci Domino’s w Polsce. Mając na uwadze wzrost sprzedaży, skoncentrowaliśmy się także na podniesieniu marży brutto poprzez optymalizację kosztów lokalowych i przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Ponadto wdrożyliśmy nowy format lokali co pozwoliło na znaczącą redukcję kosztów, związanych z wystrojem i aranżacją oraz z opłatami eksploatacyjnymi. Nasza strategia na 2014 opiera się na dalszej budowie świadomości marki i rozwijaniu sprawdzonego modelu biznesowego. W najbliższym czasie planujemy też otwarcie 2 nowych lokali w Warszawie i Krakowie.

Powiązane artykuły