Handel w Praktyce

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku – komentarz MR do danych GUS

Według szacunków GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 6 173,9 tys. osób, co oznacza spadek o 84,9 tys. (1,4%) osób w stosunku do kwietnia. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 119,94 zł i było wyższe o 1,2% w stosunku do maja ubiegłego roku, ale o 3,1% niższe niż w kwietniu br.

Dane GUS pokazują, że w maju przedsiębiorcy wciąż ograniczali zatrudnienie, choć w wolniejszym tempie niż w kwietniu, kiedy liczba zatrudnionych spadła o 152,9 tys. Na wykazaną w badaniu liczbę etatów wpływ mają również pobierane przez pracowników zasiłki opiekuńcze, chorobowe czy też przebywanie na urlopach bezpłatnych – część tych pracowników mogła być więc niewykazana w statystyce zatrudnienia. Znaczenie dla podawanych przez firmy wartości mogło mieć również zmniejszenie liczby pełnych etatów w celu zachowania miejsc pracy, w konsekwencji wykorzystania tarczy antykryzysowej.

Skutki COVID-19 widoczne są w statystyce wynagrodzeń. Wzrost mierzony rok do roku drugi miesiąc z rzędu pozostaje na bardzo niskim poziomie. Spadek w stosunku do kwietnia, oprócz wpływu pandemii, ma również wymiar sezonowy – w maju wynagrodzenia zwykle są niższe niż w kwietniu, co wynika z wypłacanych w tym miesiącu nagród.

Jak podaje GUS, narastająco w okresie pięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosło w większości sekcji PKD od 1,3% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 9,7% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7%. Spadek o 5,4% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Powiązane artykuły