Handel w Praktyce

Supermarket właścicielem kancelarii prawnej. Utopia czy realna perspektywa?

W dniach 6-7 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie członków RIAD – międzynarodowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ochrony prawnej, którego jedynym członkiem w Polsce jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.Przedstawiciele firm należących do RIAD będą zastanawiać się, jak na rozwój rynku ubezpieczeń ochrony prawnej wpłyną tendencje do coraz większej liberalizacji przepisów dotyczących prowadzenia kancelarii prawnych i dostępu do wykonywania zawodów prawniczych.


O ile w Polsce przejawem liberalizacji było otwarcie kilka lat temu dostępu do zawodów prawniczych, którego efektem jest rosnąca z roku na rok liczba osób z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego, o tyle Anglia oraz Australia poszły nawet o krok dalej. Regulacje obowiązujące w tych krajach pozwalają zakładać kancelarie prawne firmom nie związanym z usługami prawnymi – spółkom akcyjnym, zakładom ubezpieczeń czy innym podmiotom. Nail Rose, prawnik z wykształcenia i jednocześnie dziennikarz zajmujący się od 19 lat tematyką prawną zaprezentuje warunki założenia, problemy i procedury uruchomienia w Wielkiej Brytanii Alternatywnej Struktury Biznesowej (ABS – Alternative Business Structure), bo tak na tamtejszym rynku określane są kancelarie należące do firmy niezwiązanej z usługami prawnymi. Swój punkt widzenia na temat potencjału, jaki niosą dla ubezpieczycieli ochrony prawnej takie Alternatywne Struktury, przedstawi słuchaczom Jakob Weberstaedt, niezależny konsultant z Niemiec, zajmujący się przede wszystkim rozwojem międzynarodowych strategii na rynku usług prawniczych.


Joanna Wisła-Płonka, radca prawny z Bielska-Białej i członek komisji ds. swobodnego przepływu prawników przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy z siedzibą w Brukseli, zaprezentuje uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania rynku usług prawnych w Polsce, który powoli zmierza w kierunku nowych rozwiązań ustawodawczych znoszących ograniczenia dostępu do zawodu radcy prawnego lub adwokata.


W trakcie sesji roboczych uczestnicy spotkania wraz z prelegentami zastanowią się, czy liberalizacja rynku i swobodny przepływ usług prawniczych może doprowadzić do sytuacji, kiedy na przykład w Niemczech działa kancelaria prawna, której właścicielem jest polski supermarket? Albo czy włoski ubezpieczyciel ochrony prawnej może założyć kancelarię prawną w Wielkiej Brytanii? Czy to tylko utopia, czy realna perspektywa rozwoju rynku usług prawnych?

Powiązane artykuły