Handel w Praktyce

Nastroje w handlu nieco gorsze niż przed miesiącem. Wskaźnik koniunktury wśród tradycyjnych detalistów spadł w marcu o 3,1 pkt.

Z najnowszego badania Comp Platformy Usług – operatora systemu M/platform – wynika, że wskaźnik Nastrojów Handlu Tradycyjnego w marcu br. spadł o 3,1 pkt. do poziomu 29,9 pkt. Wskaźnik dotyczący prognoz na kwiecień również zanotował spadek o 4,4 pkt. i wyniósł 47,2 pkt.

Cykliczne badanie prowadzone przy wykorzystaniu M/platform, cyfrowej platformy usług wspierającej tradycyjne punkty handlowe, wykazało spadek optymizmu wśród detalistów zarówno w odniesieniu do obecnej sytuacji prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, jak i oczekiwań na najbliższy miesiąc. Nastroje Handlu Tradycyjnego (NHT) w marcu zostały ocenione na 29,9 pkt., a oczekiwania wobec kwietnia (NHT+1) osiągnęły 47,2 pkt. Wskaźnik może przyjmować wartości od 0 do 100 punktów.

Wyniki uzyskane w segmencie handlu tradycyjnego odbiegają od innych badań koniunktury obejmujących szersze segmenty rynku. Wskaźnik GUS, badający cały sektor handlu detalicznego, w porównywalnym okresie wzrósł o 3,3 pkt, podczas gdy jeszcze mocniejsze sygnały wzrostowe napłynęły z Komisji Europejskiej, gdzie indeks koniunktury w handlu zwiększył się o 6,9 pkt. Równocześnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrósł według GUS o 3,2 proc., przy czym inflację CPI, która ma największy udział w obrotach handlu tradycyjnego, wciąż hamowały ceny żywności – ledwie o 0,5% wyższe niż przed rokiem.

Na nastroje detalistów segmentu tradycyjnego największy wpływ może wywierać przedłużająca się sytuacja związana z pandemią. Kolejne lockdowny odciskają swoje piętno na badanych, którzy mimo delikatnej poprawy nastrojów w ubiegłym miesiącu, nadal podchodzą z dużym dystansem do najbliższej przyszłości – ocenił Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platformy Usług.

Badanie Nastrojów Handlu Tradycyjnego zostało przeprowadzone w ostatnim tygodniu marca wśród właścicieli i kierowników sklepów handlu tradycyjnego korzystających z M/platform, systemu umożliwiającego detalistom korzystanie z usług wspierających sprzedaż, takich jak między innymi bezpośrednie korzystanie z promocji handlowych producentów.

Metodologia NHT: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Oba wskaźniki będą publikowane na początku każdego miesiąca.

Powiązane artykuły