Handel w Praktyce

Międzynarodowe Forum Finansowe publikuje raport IFF China Report 2021

Międzynarodowe Forum Finansowe (IFF) ogłosiło publikację raportu IFF China Report 2021 („Raport”) przedstawiającego najważniejsze inicjatywy polityczne Chin i możliwości globalnej współpracy w kontekście m.in. COVID-19. Nakład 30000 egzemplarzy raportu został rozesłany do ponad 170 krajów i regionów.

Raport obejmuje 31 wypowiedzi międzynarodowych liderów, głównych decydentów i finansistów na najważniejsze tematy w pięciu grupach tematycznych: światowy wzrost gospodarczy w erze postpandemicznej, Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI), ekologiczne finanse, światowe rynki kapitałowe i fintech.

COVID-19 spowodował znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki światowej. Jednak ekologiczne konsekwencje pandemii są równie ważne jak te ekonomiczne, ponieważ zagrożenie zdrowia publicznego jest symptomem głębszego problemu ekonomicznego, który leży u jego podstaw. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest przeniesienie punktu ciężkości na „nową proekologiczną infrastrukturę” – zauważa Han Seungsoo, współprzewodniczący IFF, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Jedwabnego Szlaku (SRIA).

„Misja SRIA musi zostać przeformułowana, aby zmobilizować inwestycje niezbędne do zmierzenia się z >>nową normalnością<< po COVID-19. Produkcja energii słonecznej i wiatrowej na masową skalę na nieużytkach wzdłuż trasy BRI pomogłaby w generowaniu czystej energii dla Wschodu, co powinno być priorytetem SRIA” – pisze w Raporcie.

Jim Yong Kim, dwunasty prezes Banku Światowego, podkreślając podstawowe znaczenie szybkiego odbicia gospodarki światowej w czasie po epidemii COVID, stwierdza w raporcie, że inwestycje w infrastrukturę powinny być „jednym z priorytetów wsparcia krajów rozwijających się w szybszym wyjściu z pandemii” – Marcos Toyjo, prezes Nowego Banku Rozwoju, zaznacza, że „nowa infrastruktura musi odpowiadać na potrzeby czwartej rewolucji przemysłowej”.

W ramach Raportu podkreślono również rolę BRI we wspieraniu zrównoważonego rozwoju w kontekście światowym poprzez Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz wspólne wysiłki krajów członkowskich w promowaniu zielonej transformacji. Aby przyspieszyć proces ekologicznej transformacji, w sprawozdaniu wezwano kraje BRI do ustanowienia celów neutralności węglowej zgodnie z ogólnoświatowymi celami zrównoważonego rozwoju oraz do egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

IFF

Założone w 2003 r. IFF jest pozarządową organizacją niekomercyjną o charakterze nieoficjalnego forum międzynarodowego. Organizacja ta, z siedzibą w Pekinie, jest mechanizmem dialogu i wymiany akademickiej na najwyższym szczeblu, współsponsorowanym przez liderów biznesu i naukowców z międzynarodowej społeczności finansowej i kręgów akademickich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403

Źródło: International Finance Forum (IFF)

Powiązane artykuły