Handel w Praktyce

Lasy zarządzane w sposób zrównoważony – podstawa europejskiego przemysłu papierniczego

W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, aby uczcić i podnieść świadomość znaczenia lasów. Lasy odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, zachowaniu różnorodności biologicznej, ochronie terenów rekreacyjnych dla przyszłych pokoleń oraz jako źródło cennych surowców dla różnych gałęzi przemysłu.

Przemysł papierniczy i leśny utrzymują harmonijne, ważne relacje. Ponad 90 % włókien drzewnych wykorzystywanych w europejskim przemyśle papierniczym pochodzi z lasów UE, z czego ponad 78 % pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i posiadających certyfikaty[1]. Europejski przemysł włókien drzewnych jest zaangażowany w zrównoważoną gospodarkę leśną: na każde wycięte drzewo sadzi się od 2 do 3 nowych drzew, co skutkuje wzrostem powierzchni lasów o 58 390 km2 w latach 2005-2020. Każdego roku odrasta więcej drewna niż jest pozyskiwanych, a dzienny przyrost odpowiada powierzchni 1500 boisk piłkarskich. Aktywne ponowne zalesianie jest w pełni wspierane przez wszystkich członków europejskiego przemysłu papierniczego i tekturowego.

Ponadto cały przemysł celulozowo-papierniczy pod patronatem Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) promuje Strategię Leśną UE na rok 2030. Jest to część pakietu Fit-for-55 zaprezentowanego przez Komisję Europejską w 2021 r. i zawiera plan działania dotyczący posadzenia 3 miliardów drzew do 2030 r., oprócz szacowanych 3 miliardów, które mają wyrosnąć samodzielnie do końca dekady. Ta ścisła współpraca i wiara w absolutne znaczenie lasów zarządzanych w sposób zrównoważony pokazują, że nasza branża jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów i umożliwienia europejskim lasom dalszego spełniania ich różnorodnych funkcji środowiskowych, gospodarczych i społecznych.

Dzięki udowodnionemu wpływowi lasów zarządzanych w sposób zrównoważony na łagodzenie zmiany klimatu cel, jakim jest ochrona lasów, zyskał wyższy priorytet w programie politycznym[2]. Konkretna rola lasów w sekwestracji dwutlenku węgla stała się widoczna dla wszystkich w zeszłym miesiącu wraz z ogłoszeniem nowych badań wykazujących, że europejski przemysł kartonowy i kartonowy zmniejszył swój ślad węglowy od kołyski do grobu o 24% od 2018 r.

Wyniki badania The Carbon Footprint of Carton Packaging 2023 pokazują, że opakowania kartonowe nie tylko spełniają wymagania biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. W rzeczywistości ślad węglowy był od kołyski do bramy. H. wpływ, który nasza branża może w pełni kontrolować, wynosi zaledwie 148 kg ekwiwalentu CO2 na tonę tektury – to drastyczna redukcja w porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat. Biorąc pod uwagę, że emisje i pochłanianie kopalnych i biogennych gazów cieplarnianych (GHG) należą do kluczowych mierzonych czynników, jasne jest, że zrównoważona gospodarka leśna odegrała kluczową rolę w tych imponujących liczbach, obok ulepszeń procesów i zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii .

Europejski przemysł włókien drzewnych i lasy są dobre dla naszej planety, dla ludzi i dla lokalnej gospodarki. Dlatego ważne jest, aby nadal je szanować i chronić. Codziennie.

Winfried Mühling, dyrektor marketingu i komunikacji, Pro Carton

Powiązane artykuły