Handel w Praktyce

Czy warto handlować fajerwerkami?

Ponad 25 tys. firm w Polsce – głównie rodzinnych przedsiębiorstw działających lokalnie, prowadzi sprzedaż fajerwerków. Według opublikowanego w grudniu 2022 r. raportu WEI, roczna wartość polskiej branży pirotechnicznej oscyluje wokół 700 mln złotych, z czego ok. 40 procent stanowi nasz eksport do innych krajów – jesteśmy czwartym światowym eksporterem. W Polsce branża zatrudnia ponad 30 tys. pracowników, wśród nich wysokiej klasy specjalistów od pirotechniki.

Wszyscy pełnoletni, którzy ukończyli 18. rok życia i nie znajdują się pod wpływem alkoholu, mogą kupować i użytkować materiały pirotechniczne oferowane w sprzedaży detalicznej. Jedynie wyroby profesjonalne, niedostępne w obrocie konsumenckim, używane w trakcie pokazów pirotechnicznych, wymagają odpowiednich zezwoleń.

– Materiały dopuszczone do powszechnego obrotu, są bezpieczne dla użytkowników, należy jedynie pamiętać o stosowaniu się do instrukcji ich użycia. Warto wszystkim przypomnieć, że na terenach prywatnych pirotechniki można używać przez cały rok, a w przestrzeni publicznej w wyznaczonych przez samorządy dniach, np. Sylwester, Nowy Rok. Wtedy wzrasta liczba punktów handlujących fajerwerkami – informuje Marta Smolińska, prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.

Co trzeba zrobić, żeby otworzyć sklep z fajerwerkami?

Do założenia sezonowego sklepu z materiałami pirotechnicznymi nie są konieczne specjalne zezwolenia, jednak należy znać przepisy i wytyczne przedstawione w obwieszczeniu ministra rozwoju z dn. 22 stycznia 2016. Punkt, w którym chcemy prowadzić sprzedaż, może być tymczasowym obiektem budowlanym, jednak musi być odpowiednio zabezpieczony ze względu na zagrożenie pożarowe. Do obowiązkowego wyposażenia należą środki gaśnicze – gaśnica i koc gaśniczy, a także oznakowanie – nie można w jego pobliżu używać ognia. Można w nim przechowywać ograniczoną ilość materiałów (1000 kg brutto dla sprzedaży powyżej 21 dni i 300 kg brutto dla stoisk, które będą prowadzić sprzedaż krócej). Należy pamiętać też o tym, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej.

Osoba, która chce handlować fajerwerkami, musi mieć ukończone 18 lat. Fajerwerki muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, aby zapobiec przypadkowemu wybuchowi lub pożarowi. Przepisy dotyczące ich przechowywania są ściśle egzekwowane.

– Najważniejsze dla użytkowników indywidualnych jest to, by kupować materiały pirotechniczne z pewnych źródeł. Wszystkie materiały pirotechniczne, dostępne legalnie w polskich sklepach posiadają odpowiednie certyfikaty, właściwe parametry chemiczne i nie przekraczają określonego w ustawie poziomu wpływu na środowisko. Także produkcja materiałów pirotechnicznych podlega uwarunkowaniom prawnym, a niektóre polskie przepisy, jak np. zakaz sprzedaży fajerwerków osobom poniżej 18 roku życia, są nawet bardziej restrykcyjne niż wymagają tego przepisy unijne – zwraca uwagę Magdalena Rytel-Kuc, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Warto pamiętać, że rynek pirotechniczny jest bardzo sezonowy – w okresie świąteczno- noworocznym sieci spożywcze, sklepy papiernicze czy zabawkarskie również wprowadzają do swojej oferty pirotechnikę.  Z kolei poza sezonem wyspecjalizowane placówki sprzedające fajerwerki wprowadzają inny asortyment, np. rowerowy lub sprzedają wyspecjalizowaną pirotechnikę przeznaczoną np. dla wędkarzy i myśliwych. Z każdym rokiem rośnie kwota, którą wydajemy na zakup fajerwerków. W 2020 r. przeciętny Polak wydawał na zakup materiałów pirotechnicznych ok. 131 zł i kwota ta systematycznie wzrosła – z ok. 114 zł w 2013 roku. Obserwujemy też bardzo ciekawy trend – konsumenci wspólnie umawiają się na zakup fajerwerków w ramach imprez prywatnych czy domówek, w ten sposób klienci dysponują większym budżetem na bardziej rozbudowany domowy pokaz pirotechniczny.

Powiązane artykuły