Handel w Praktyce

Będziemy rekomendować Radzie Ministrów, aby sklepy meblowe zostały otwarte jak najszybciej

Do samego końca przekonywaliśmy, że sklepy meblowe nie stanowią zagrożenia epidemicznego. Na skutek naszych argumentów doszło do spotkania z przedstawicielami firm meblowych. Mamy pełnomocnictwa do przedyskutowania wprowadzenia nowych rozwiązań sanitarnych. Będziemy rekomendować Radzie Ministrów, aby sklepy meblowe zostały otwarte, o ile nie nastąpi pogorszenie sytuacji epidemicznej w kraju – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na konsultacjach z reprezentantami sektora meblarskiego.

Podczas spotkania szef MInisterstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wiceminister Olgą Semeniuk  przyjęli dodatkowe propozycje branży, które należałoby wprowadzić do protokołu bezpieczeństwa. W tym:

  • zwiększenie stanowisk do dezynfekcji rąk – dwa stanowiska na 500 mkw.,
  • dezynfekcja stanowisk pracy i strategicznych miejsc na terenie sklepu – co 1 godzinę,
  • zwiększenie limitu powierzchni sklepu na jedną osobę – z 15 mkw. do 20 mkw.,
  • kontrolowanie przez pracownika  przestrzegania zasad DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) przed wejściem do sklepu.

Na zakończenie szef MRPiT zaprosił rozmówców na kolejne spotkanie dotyczące rozwoju branży meblarskiej. Zwrócił się też z prośbą o wcześniejsze, wspólne  wypracowanie nowych wytycznych.

Branża meblarska posiada duży potencjał eksportowy i utrzymanie jego pozycji jest kluczowe dla polskiej gospodarki – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.

Wiceminister Olga Semeniuk dodała natomiast: – Branża meblarska to małe, średnie, ale także duże przedsiębiorstwa, dlatego też dzisiejszy dialog obejmował firmy reprezentujące oba sektory gospodarki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli branży meblarskiej m.in.:  Grzegorz Przondziono z Agata, Maciej Formanowicz z Forte, Piotr Wójcik z Meble Wójcik, Piotr Padalak z Jysk Polska, Dariusz Formela z Black Red White, Grzegorz Wachowicz z Euro-Net, Joanna Kijas-Janiszowska z IKEA.

Powiązane artykuły