Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Galerie handlowe w Warszawie - II faza postępowania w sprawie koncentracji i badanie rynku

23 września 2015

UOKiK przedłużył o cztery miesiące termin na zakończenie postępowania dotyczącego  przejęcia przez Unibail Rodamco kontroli nad spółkami ZT General Partners oraz Warsaw III. W tej sprawie niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku

 

Uczestnicy transakcji zajmują się m.in. wynajmem powierzchni handlowo-usługowej w galeriach handlowych w Warszawie. Unibail Rodamco jest właścicielem Galerii Mokotów, CH Arkadia i Galerii Wileńskiej oraz współkontroluje Centrum Handlowe Ursynów. Przejmowane spółki (ZT General Partners i Warsaw III) posiadają prawa do Centrum Handlowego Złote Tarasy.

 

Badanie rynku pozwoli na określenie rynków właściwych, na których działają uczestnicy koncentracji. Urząd zbada również pozycję rynkową Unibail Rodamco, przejmowanych spółek oraz ich konkurentów z uwzględnieniem ewentualnych zmian, jakie zaszły w tym zakresie w ostatnich latach. Pomocne w sprawie mogą być informacje od konkurentów uczestników koncentracji, jak i podmiotów wynajmujących powierzchnię handlowo-usługową w centrach handlowych.

 

Informacje dodatkowe

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 18 stycznia 2015 r. i obecnie postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania trwa do  miesiąca, natomiast w

sprawach:

 

- szczególnie skomplikowanych,

 

- w  których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub

 

- wymagających przeprowadzenia badania rynku,

 

przewidziano możliwość wydłużenia postępowania o dodatkowy okres, który może maksymalnie trwać cztery miesiące. Wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.

 

Postanowienie wydłużające termin na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji dotyczącej galerii handlowych w Warszawie jest szóstym od czasu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegółowe informacje na temat przepisów regulujących procedurę kontroli koncentracji można znaleźć w Wyjaśnieniach dotyczących kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji.